torsdag, mars 29, 2007

Sejtes skatt


Moni Nilsson-Brännström skrev Sejtes skatt 1998 den har nu kommit i en ny pocket upplaga för att förhoppningsvis hitta nya läsare.

Boken utspelar sig i landet Orien, ett fantasiland av medeltidstyp. Oella och hennes tvillingbror Herm måste fly från sitt hem. De har fått i uppdrag av sin far, Spelemannen från Hermelita, att ta sig till Zaraiternas rike för att söka hjälp hos drottning Zara. Hon är den enda som kan besegra Faros. Faros är en grymm tyrann som är förhäxad av tanken på att finna Sejtes skatt. Hittar han bara skatten blir han oövervinnelig, och han skyr inga medel i sin jakt på den.

Boken verkar passa för "slukar-barn" i 10-14 årsåldern men den vuxne läsaren kan också ha glädje av den och ser även att det också handlar om en allegori krigshändelser och kan därför vara användbar i undervisningssammanhang där man talar om krig och konflikter.

Inga kommentarer: