måndag, september 17, 2007

Robert Jordan avliden


Den amerikanska författaren Robert Jordan hade diagnostiserats med sjukdomen amyloidos och avled den 16 september.
Robert Jordan (som egentligen heter James Oliver Rigney, Jr) är mest känd för fantasyserien Sagan om Drakens Återkomst. Böckerna handlar inledningsvis om fåraherden Rand al'Thor och några av hans vänner som efter att ha utsatts för en våldsam attack tvingas fly från den by de bott i hela sina liv. Utan att veta varför de jagas tar flykten dem tvärs igenom världen. Allt eftersom tiden går börjar de inse att de inte är vanliga bybor, utan att de utgör en central del för väldens framtida öde.
Allt eftersom tiden går börjar Rand inse och acceptera att han är Draken återfödd, den person som för 3000 år sedan räddade världen från skuggan men samtidigt förstörde all högre mänsklig civilisation. Trots att Draken räddade världen är han fruktad och hatad av mänskligheten, på grund av ohyggliga brott han gjorde sig skyldig till. Rand måste försöka ena världen och få slut på inbördes stridigheter om mänskligheten skall ha någon chans att överleva.
Böckerna ändrar mycket karaktär genom serien; medan de första utgör reseskildringar så innehåller de senare mer krig och politik, allt eftersom huvudpersonernas ställning i världen förändras.

Serien innefattar 11 delar på engelska, den senaste heter Knife of dreams. De svenska böckerna är dock hela 22 stycken, två svenska böcker för varje engelsk titel. Den sista engelska boken har arbetstiteln A memory of light och kommer förmodligen att skrivas färdigt av författarens hustru Harriet McDougal.

Robert Jordans blog
Om Sagan om Drakens återkomst på Wikipedia

Inga kommentarer: